8 sie

Pracodawca odpowiedzialny za szkolenia bhp

Każda praca powinna być prowadzona w bezpiecznych i higienicznych warunkach, a pracownicy powinni przejść konkretne szkolenia bhp, po których uzyskają wiedze na temat tego jak reagować i działać w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. Jeżeli planujemy założyć działalność gospodarczą, to jednym z prawnych wymogów, które nas obowiązują od chwili jej rozpoczęcia, jest zgłoszenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności do właściwego inspektora pracy i inspektora sanitarnego.



Już samo to, wskazuje wagę, jaką przykłada…

Już samo to, wskazuje wagę, jaką przykłada się do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Z chwilą kiedy zatrudnimy pracowników nawiązując stosunek pracy, będziemy zobowiązani zapewnić im szkolenie z zakresu bhp. To właśnie na pracodawcy ciąży ten obowiązek, bo to on ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników na terenie zakładu pracy. Również w trakcie zatrudnienia pracownicy powinni przechodzić okresowe szkolenia z zakresu bhp. Ich częstotliwość określa rozporządzenie ministra.

Wszystkie odbywają się w godzinach pracy i…

Wszystkie odbywają się w godzinach pracy i na koszt firmy. Co więcej sam pracodawca także powinien odbyć szkolenie bhp w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. Ciąży na nim obowiązek poinstruowania pracowników o podstawowych przepisach wynikających z regulaminu firmy i związanych ze specyfiką prowadzonej działalności.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Indeksy GPW

Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG - Warszawski Indeks Giełdowy
Indeks WIG - Wykres